Apskritojo stalo diskusija „Bendrųjų etninės kultūros ugdymo programų įgyvendinimas etnografinių regionų aspektu“

2014-03-14 13:00 Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda.

Apie renginį:

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. XII-564 „Dėl 2015 metų paskelbimo Etnografinių regionų metais“ (Žin., 2013, Nr. 111, publ. Nr. 5497), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija su Ugdymo plėtotės centru organizavo apskritojo stalo diskusiją „Bendrųjų etninės kultūros ugdymo programų įgyvendinimas etnografinių regionų aspektu“.

2014 m. kovo 14 d. Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete (Herkaus Manto g. 84, Klaipėda) vykusioje diskusijoje dalyvavo aukštųjų mokyklų etninės kultūros dėstytojai ir mokslininkai, tyrėjai ir specialistai, Etninės kultūros globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo atstovai, Savivaldybių administracijų švietimo padalinių (švietimo skyrių, švietimo centrų) specialistai, kuruojantys etninę kultūrą. Diskusijoje – aptarti Bendrųjų etninės kultūros programų įgyvendinimo Etnografinių regionų metais aspektai, Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados bandomojo etapo galimybės ir etninės kultūros veiklos gaires 2014–2015 metams.

Sutarta: 1) sudaryti etninės kultūros olimpiados ar konkurso programos rengėjų (iš visų universitetų atstovų) grupę, 2) atnaujinti aukštųjų mokyklų etninės kultūros dėstytojų, mokslininkų, tyrėjų duomenų bazę, 3) suorganizuoti etninės kultūros ugdytojų forumą tema (numatoma) „Etninė kultūra šiandienos mokykloje“, 4) Etninės kultūros globos tarybai prie Lietuvos Respublikos Seimo siūlyti parengti etninės kultūros (ugdymo, puoselėjimo, ugdytojo) sampratą, siūlymus kvalifikacinių reikalavimų aprašui etninės kultūros specialistams/mokytojams. 

Daiva_Briedienė_Etninės_kultūros_olimpiados_perspektyvos.pdf
Alė_Vilutienė_Parengiamieji_darbai_įgyvendinant_etninės_kultūros_bendrąsias_programas.pdf
Rūta_Grumadaitė._Iš_gyvenimo_žvėrių_bei_žmonių.pdf
Dalyviai.docxUgdymo plėtotės centras

www.upc.smm.lt/tobulinimas/renginiai/medziaga/mdienos6/etnine.php

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.