Metodinė diena pradinį ir pagrindinį ugdymą teikiančių mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui/skyrių vedėjams atsakingiems už ugdymo planą, kuruojantiems metodinę veiklą Šiauliuose (Šiaulių ir Tauragės apskritims)

2014-10-28 10:00 Šiaurės Lietuvos kolegija, Tilžės g. 22, Šiauliai.

Apie renginį:

Metodinės dienos „Mokyklos ugdymo plano įgyvendinimas gerinant mokinių pasiekimus“, vykusios 2014-10-28 Šiauliuose dalyvavimo pažyma ir mokymų medžiagos.

D._Zorienė.Mokyklos_ugdymo_plano_įgyvendinimas_gerinant_mokinių_pasiekimus.pdf
dr._A._Kalvaitis_Mokyklų_ir_savivaldybių_metodinių_grupių_veikla.ppt
L._Gudaitė_Kolegialus_grįžtamasis_ryšys_2ppt.ppt
S._Bitlieriūtė_Metodinės_veiklos_modelis,_grįstas_tvariosios_lyderystės_principais.pdf
Dalyvavimo_pazyma10.28_.pdfUgdymo plėtotės centras

Salomėja Bitlieriūtė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, salomeja.bitlieriute@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.