Mokytojos Virginijos Birenienės geroji patirtis

Moto – „Mokytojau, mokydamas kitus, nepamiršk ir savęs…“

Virginija Birenienė 1979 metais baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir pirmąjį darbo rugsėjį pasitiko Klaipėdos 7-ojoje vidurinėje mokykloje. Čia ir pasiliko. Mokykla dabar vadinasi Klaipėdos Simono Dacho progimnazija, mokytoja tapo fizikos mokytoja eksperte, juodą lentą fizikos kabinete pakeitė Promethean interaktyvi lenta, o vietoj popierinių testų mokiniai naudojasi Promethean aktyvaus atsako sistemomis ActiVote. Tiek daug pokyčių… Tačiau vienas dalykas mokytojos darbe nesikeičia. Tai suvokimas, kad svarbiausia – vaikas. Vaikas, kuriam reikia padėti susigaudyti tarp daugybės jį supančių dalykų – fizikos, technologijų, projektų, kuriam reikia ne tik padėti įgyti žinių ir gebėjimų, bet ir sukurti aplinką jaustis laimingam, skleistis asmenybei, puoselėti smalsumą, žingeidumą, kritinį mąstymą ir atradimo džiaugsmą.

Mokytojas turi nuolat mokytis pats, todėl mokytoja dirba Europos mokyklų tinklo projektuose Inspire (Infrastucture for Spatial Information in the European Community), eQNet (Quality Network for a European Learning Resource Exchange), eTwinning. Ji yra yra iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classrooms) projekto Lietuvos technologinė koordinatorė ir LSL (Living School Lab) projekto AS1 mokyklos koordinatorė.

Virginija Birenienė nuolat kelia kvalifikaciją nuotolinio mokymo Coursera kursuose, kuriuos rengia geriausi pasaulio universitetai. Ji mokėsi Briuselyje Future Class Lab surengtuose kursuose „Creative use of multimedia course“./

Pedagogė yra Ugdymo plėtotės centro mobiliųjų įrenginių naudojimo ugdyme patarėja.

Mokytoja kuria fizikos pamokų pateiktis su ActivInspire programa, veda interaktyvių lentų ir antros kartos saityno taikymo ugdymui seminarus šalies mokytojams, skaito pranešimus Lietuvos ir europinėse konferencijose, rašo straipsnius, veda mokymus Europos mokytojams.

Mokytoja yra metodinio leidinio „Mokomieji objektai: paieška, kokybė, daugkartinis naudojimas” bendraautorė

Mokytojos Virginijos Birenienės svetainėje „Emokymasis” sukaupta daug naudingų nuorodų, eksponuojamos mokytojos sukurtos interaktyvios fizikos pamokos ir jos mokinių sukurti skaitmeniniai mokymosi objektai.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.