Renginių medžiaga

Renginių kalendorius

Renginius galite pasirinkti renginių kalendoriuje. Spragtelėję pasirinktą renginį peržiūrėsite renginio anotaciją ir kitą medžiagą.

Nuo 2015 m. UPC renginių medžiaga yra skelbiama Ugdymo sodo papildomuose viešuosiuose puslapiuose.

2015 m.

Kovas
Vasaris
Sausis

2014 m.

Gruodis
Apskritojo stalo diskusija „Etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimo mokyklose galimybės“, 2014 m. gruodžio 29 d.
Naujos metodinės priemonės, skirtos pradinių klasių mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba ir mokantiems lietuvių kalbos 1–2 klasėse, pristatymas, 2014 m. gruodžio 17 d.
Naujos metodinės priemonės pedagogams, mokantiems lietuvių kalbos 3–6 metų vaikus įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas tautinės mažumos kalba, pristatymas, 2014 m. gruodžio 17 d.
Naujos metodinės priemonės, skirtos 3–4 klasių mokinių skaitymo gebėjimams ugdyti, pristatymas, 2014 m. gruodžio 17 d.
Naujos metodinės priemonės, skirtos 3–4 klasių mokinių skaitymo gebėjimams ugdyti, pristatymas, 2014 m. gruodžio 16 d.
Naujų švietimo konsultantų (vadybos ekspertų) rengimo seminaras „Vadovų atestacijos nuostatai, veiklos vertinimo kriterijai ir vertinimo metodika“ I sesija, 2014 m. gruodžio 15 d.
Diskusija ,,Ugdymas prieš korupciją mokykloje: kaip paskatinti aktyvumą ir pasiekti rezultatų“, 2014 m. gruodžio 12 d.
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės stebėsenos sisteminio modelio viešieji svarstymai, 2014 m. gruodžio 12 d.
Naujos metodinės priemonės pedagogams, mokantiems lietuvių kalbos 3–6 metų vaikus įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas tautinės mažumos kalba, pristatymas, 2014 m. gruodžio 12 d.
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės stebėsenos sisteminio modelio viešieji svarstymai, 2014 m. gruodžio 10 d.
Naujos metodinės priemonės, skirtos 3–4 klasių mokinių skaitymo gebėjimams ugdyti, pristatymas, 2014 m. gruodžio 10 d.
Naujos metodinės priemonės, skirtos 3–4 klasių mokinių skaitymo gebėjimams ugdyti, pristatymas, 2014 m. gruodžio 09 d.
Naujos metodinės priemonės, skirtos pradinių klasių mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba ir mokantiems lietuvių kalbos 1–2 klasėse, pristatymas, 2014 m. gruodžio 09 d.
Naujos metodinės priemonės pedagogams, mokantiems lietuvių kalbos 3–6 metų vaikus įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas tautinės mažumos kalba, pristatymas, 2014 m. gruodžio 09 d.
Naujos metodinės priemonės, skirtos pradinių klasių mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba ir mokantiems lietuvių kalbos 1–2 klasėse, pristatymas, 2014 m. gruodžio 08 d.
Naujos metodinės priemonės, skirtos 3–4 klasių mokinių skaitymo gebėjimams ugdyti, pristatymas, 2014 m. gruodžio 08 d.
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės stebėsenos sisteminio modelio viešieji svarstymai, 2014 m. gruodžio 05 d.
Konsultacija „Pasirengimas technologijų mokyklinio brandos egzamino vertinimui“ profesijos mokytojams, įgyvendinantiems vidurinio ugdymo technologijų programą, 2014 m. gruodžio 05 d.
Konsultacija „Pasirengimas technologijų mokyklinio brandos egzamino vertinimui“ profesijos mokytojams, įgyvendinantiems vidurinio ugdymo technologijų programą, 2014 m. gruodžio 04 d.
Mokymai „Problemomis grįsto mokymo ir problemų sprendimo bendradarbiaujant metodų taikymo galimybės ugdymo procese“, 2014 m. gruodžio 03 d.
Švietimo bendruomenių asociacijų programų vykdymo sėkmės ir iššūkiai, 2014 m. gruodžio 03 d.
Konsultacija "Pasirengimas technologijų mokyklinio brandos egzamino vertinimui" bendrojo ugdymo technologijų mokytojams, įgyvendinantiems vidurinio ugdymo programas, 2014 m. gruodžio 02 d.
Mokymai „Problemomis grįsto mokymo ir problemų sprendimo bendradarbiaujant metodų taikymo galimybės ugdymo procese“, 2014 m. gruodžio 02 d.
Konsultacija "Pasirengimas technologijų mokyklinio brandos egzamino vertinimui" bendrojo ugdymo technologijų mokytojams, įgyvendinantiems vidurinio ugdymo programas, 2014 m. gruodžio 01 d.
Lapkritis
Spalis
Metodinė diena pradinį ir pagrindinį ugdymą teikiančių mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui/skyrių vedėjams atsakingiems už ugdymo planą, kuruojantiems metodinę veiklą Klaipėdoje (Klaipėdos ir Telšių apskritims), 2014 m. spalio 29 d.
Metodinė diena pradinį ir pagrindinį ugdymą teikiančių mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui/skyrių vedėjams atsakingiems už ugdymo planą, kuruojantiems metodinę veiklą Šiauliuose (Šiaulių ir Tauragės apskritims), 2014 m. spalio 28 d.
Metodinė diena pradinį ir pagrindinį ugdymą teikiančių mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui/skyrių vedėjams atsakingiems už ugdymo planą, kuruojantiems metodinę veiklą Kaune (Kauno ir Marijampolės apskritims), 2014 m. spalio 24 d.
Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 6 modulių su metodine medžiaga rengimas ir išbandymas , 2014 m. spalio 17 d.
Metodinė diena pradinį ir pagrindinį ugdymą teikiančių mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui/skyrių vedėjams atsakingiems už ugdymo planą, kuruojantiems metodinę veiklą Utenoje (Utenos ir Panevėžio apskritims), 2014 m. spalio 17 d.
Metodinė diena pradinį ir pagrindinį ugdymą teikiančių mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui/skyrių vedėjams atsakingiems už ugdymo planą, kuruojantiems metodinę veiklą Vilniuje (Vilniaus apskričiai), 2014 m. spalio 15 d.
Metodinė diena pradinį ir pagrindinį ugdymą teikiančių mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui/skyrių vedėjams atsakingiems už ugdymo planą, kuruojantiems metodinę veiklą Alytuje (Alytaus apskričiai), 2014 m. spalio 10 d.
Etninės kultūros ugdymas šiandienos mokykloje (konsultacija internetu), 2014 m. spalio 08 d.
Rugpjūtis
Metodinė diena specializuoto meninio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams arba deleguotiems nariams „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“, 2014 m. rugpjūčio 28 d.
Metodinė diena meninio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams arba deleguotiems nariams „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“, 2014 m. rugpjūčio 28 d.
Metodinė diena pradinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams arba deleguotiems nariams „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“, 2014 m. rugpjūčio 28 d.
Metodinė diena socialinių mokslų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams arba deleguotiems nariams „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“, 2014 m. rugpjūčio 27 d.
Metodinė diena dorinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams arba deleguotiems nariams „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“, 2014 m. rugpjūčio 27 d.
Metodinė diena lietuvių kalbos mokytojų metodinių būrelių pirmininkams arba deleguotiems nariams „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“, 2014 m. rugpjūčio 27 d.
Metodinė diena etninės kultūros ir etninę kultūrą į ugdymo procesą integruojantiems įvairių dalykų mokytojams „Mokinių pasiekimų gerinimas: etninės kultūros metodinės medžiagos panaudojimas“, 2014 m. rugpjūčio 26 d.
Metodinė diena užsienio kalbų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams arba deleguotiems nariams „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“, 2014 m. rugpjūčio 26 d.
Metodinė diena tautinių mažumų gimtųjų kalbų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams arba deleguotiems nariams „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“, 2014 m. rugpjūčio 26 d.
Metodinė diena gamtos mokslų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams arba deleguotiems nariams „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“, 2014 m. rugpjūčio 26 d.
Metodinė diena technologijų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams arba deleguotiems nariams „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“, 2014 m. rugpjūčio 25 d.
Metodinė diena matematikos mokytojų metodinių būrelių pirmininkams arba deleguotiems nariams „Mokinių mokymo (si) pasiekimų gerinimas“, 2014 m. rugpjūčio 25 d.
Metodinė diena informacinių technologijų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams arba deleguotiems nariams „Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas “, 2014 m. rugpjūčio 25 d.
Nacionalinė ekonomikos mokytojų konferencija, 2014 m. rugpjūčio 21 d.
Birželis
Gegužė
Balandis
Metodinė diena savivaldybių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2014 m. balandžio 29 d.
Konferencija „Negausių tautų likimai ir švietimas globaliame pasaulyje“, 2014 m. balandžio 25 d.
Diskusija „Istorija pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklose: mokinių pasiekimai, problemos ir galimi sprendimai“, 2014 m. balandžio 17 d.
Konferencija „Geografijos mokslo aktualijos: mokslininkai – mokytojams“, 2014 m. balandžio 16 d.
Metodinė diena Vilniaus miesto informacinių technologijų mokytojams „Informacinių technologijų integruotosios pamokos – gerosios patirties sklaida“, 2014 m. balandžio 16 d.
Metodinė diena savivaldybių gamtos mokslų metodinių būrelių pirmininkams, 2014 m. balandžio 10 d.
Metodinė diena tautinių mažumų gimtųjų kalbų (rusų, lenkų, baltarusių) mokytojų mokyklų metodinių grupių pirmininkams, 2014 m. balandžio 09 d.
Metodinė diena savivaldybių specializuoto ugdymo krypties mokyklų (dailės, muzikos dalies) mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2014 m. balandžio 08 d.
Metodinė diena savivaldybių lietuvių kalbos mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2014 m. balandžio 08 d.
Neurodidaktikos pagrindai, 2014 m. balandžio 08 d.
Metodinė diena savivaldybių pradinių klasių mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2014 m. balandžio 07 d.
Neurodidaktika ugdymo procese, 2014 m. balandžio 07 d.
Metodinė diena savivaldybių etninės kultūros mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2014 m. balandžio 04 d.
Metodinė diena savivaldybių meninio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2014 m. balandžio 03 d.
Metodinė diena savivaldybių informacinių technologijų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2014 m. balandžio 02 d.
Metodinė diena savivaldybių matematikos mokytojų metodinių būrelių pirmininkams , 2014 m. balandžio 02 d.
Metodinė diena savivaldybių dorinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams , 2014 m. balandžio 01 d.
Metodinė diena savivaldybių socialinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2014 m. balandžio 01 d.
Kovas
Vasaris
Sausis

2013 m.

Gruodis
Lapkritis
Spalis
Rugsėjis
Rugpjūtis
Birželis
Gegužė
Balandis
Kovas
Vasaris
Sausis

2012 m.

Gruodis
Lapkritis
Spalis
Rugsėjis
Rugpjūtis
Birželis
Balandis
Kovas
Vasaris

2011 m.

Gruodis
Lapkritis
Spalis
Rugsėjis
Rugpjūtis
Birželis
Gegužė
Balandis
Vasaris

2010 m.

Gruodis
Lapkritis
Spalis
Gegužė
Balandis
Sausis

2009 m.

Lapkritis
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.