Menų mokyklinio brandos egzamino vertinimo kriterijų aptarimai

Siekdami padėti sėkmingai įgyvendinti menų mokyklinį brandos egzaminą, 2014 m. lapkričio mėnesį (3, 14, 20–21 d.) Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras organizavo menų mokyklinio brandos egzamino koreguojamų vertinimo kriterijų aptarimus. Vertinimo kriterijai koreguoti pagal 2014 m. birželio mėnesį vykusiuose keturiuose (Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Vilniuje) menų brandos egzamino apibendrinimui skirtuose seminaruose pateiktus mokytojų, aukštųjų mokyklų dėstytojų pasiūlymus ir egzaminų darbų analizės išvadas.

Bendradarbiaujant su Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto (toliau – LEU) dėstytojais, dalykų asociacijų nariais, programų, metodinės medžiagos, vadovėlių bendraautoriais, buvo patikslinti menų brandos egzamino vertinimo kriterijai: dailės (vadovė mokytoja ekspertė Irena Staknienė), filmų kūrimo ir fotografijos (vadovai LEU lektorė Rita Mikučionytė, asistentė Vaižgantė Kunigunda Dineikaitė ir doc. Linas Liandzbergis), grafinio dizaino (vadovai LEU prof. Ričardas Bartkevičius, lektorė Rita Mikučionytė), muzikos, kompiuterinių muzikos technologijų (vadovė LEU asistentė Žydrė Jautakytė), šokio (vadovė LEU doc. dr. Birutė Banevičiūtė-Ališauskienė), teatro (vadovė LEU doc. dr. Vida Kazragytė).

Dalyviai, pagal iš anksto pateiktus klausimus, argumentavo siūlomus egzamino vertinimo kriterijų pakeitimus. Patikslinti menų mokyklinio brandos egzamino vertinimo kriterijai pateikti Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriui.

Seminarų rengėjai dėkoja visiems dalyviams už klausimus, pastebėjimus, siūlymus ir Lietuvos edukologijos universiteto Fizikos ir Ugdymo mokslų fakultetams už organizacinę pagalbą.

Pažyma dailė 2014-11-14
Pažyma 2014-11-20 LEU
Pažyma šokis 2014-11-21

Alė Vilutienė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.