Vaizdo konferencija „Etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimas ugdymo įstaigose“

Siekdami padėti sėkmingai įgyvendinti etninės kultūros bendrąsias programas, patvirtintas 2012 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-651, Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizavo vaizdo konferenciją „Etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimas ugdymo įstaigose“.

Vaizdo konferencijoje įvairūs specialistai pristatė Bendruosiuose ugdymo planuose etninės kultūros ugdymui sudarytas sąlygas: Pradinio ugdymo pakopoje jas pristatė Egidija Nausėdienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopojeDaiva Briedienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė. Taip pat ji aptarė etninės kultūros integravimo galimybes.

Vaizdo konferencijos dalyviams – ugdymo įstaigų vadovams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už etninės kultūros ugdymą – Bendrųjų etninės kultūros programų įgyvendinimo galimybes pristatė ir praktine patirtimi pasidalijo dr. Birutė Autukevičienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Ji pristatė Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ ugdymo programą ,,Iš močiutės skrynios“. Stasė Vėbrienė, Vilniaus „Genio“ pradinės mokyklos direktorė, ir Jūratė Paurytė, direktorės pavaduotoja ugdymui, dalijosi etninės kultūros ugdymo patirtimi Vilniaus ''Genio'' pradinėje mokykloje. Rūta Čėsnienė, Vilniaus Senvagės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, pasakojo apie etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio programų įgyvendinimą Viniaus Senvagės gimnazijoje.

Į transliuojamos vaizdo konferencijos dalyvių pateiktus aktualius klausimus atsakė ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai praktikai, Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro atsakingi specialistai.

Vaizdo konferencijos organizatoriai dėkoja visiems, susirinkusiems išsiaiškinti etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimo ugdymo įstaigose galimybes, ir konferencijos administratoriui Aurimui Pečkiui, Ugdymo plėtotės centro Administravimo ir ūkio skyriaus inžinieriui.

Rūta Čėsnienė. Etnokultūros programa. Vilniaus Senvagės gimnazija
Rūta Čėsnienė. Vilniaus Senvagės gimnazijos misterija SENVAGĖS ŽIEDAI

Daiva Briedienė,
Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė,
Alė Vilutienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.