Metodinė konsultacija „Gera pamoka“

2013 m. gruodžio 12–13 d. Ugdymo plėtotės centre vyko metodinė konsultacija „Gera pamoka“.Metodinių konsultacijų tikslas – sudaryti sąlygas Specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su dailės, muzikos ar (ir) menų ugdymu programas) įgyvendinančių mokyklų mokytojams mokytis planuoti, individualizuoti ir vertinti pagal naujai parengtas programas.

Pažyma specializuoto ugdymo krypties programų menų, muzikos dalį įgyvendinančių mokyklų mokytojams
Pažyma specializuoto ugdymo krypties programų menų, dailės dalį įgyvendinančių mokyklų mokytojams

Palmutė Jackevičiūtė
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Tel. (8 5) 277 2840
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.