Švietimo konsultantų (mokytojų praktinės veiklos vertintojų) ir švietimo konsultantų (socialinių pedagogų veiklos vertintojų) kvalifikacijos tobulinimo seminaras

2010 m. gruodžio 1 d. ir gruodžio 8 d. vyko kvalifikacijos tobulinimo seminarai švietimo konsultantams (mokytojų praktinės veiklos vertintojams) ir švietimo konsultantams (socialinių pedagogų veiklos vertintojams).

Seminaruose dalyvavo 84 švietimo konsultantai.

Skelbiami pranešimai:

 1. Marius Labanauskas (Švietimo ir mokslo ministerija)
  Socialinis pedagogas ir švietimo pagalba
 2. Auksė Petruškevičiūtė (Lietuvos socialinių pedagogų asociacija)
  Socialinių pedagogų veiklos vertinimas ugdomojo konsultavimo kontekste
 3. Monika Bilotienė (Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra)
  Pamoka Lietuvos mokykloje. Sėkmės istorijos: mokinių vertinimas, mokinių veiklos individualizavimas, tarpdalykiniai ryšiai, mokymasis bendradarbiaujant
 4. Rita Klasauskienė (Vilniaus Šeškinės vidurinė mokykla)
  Mokytojų praktinės veiklos vertintojų patirtis: nuo pamokų stebėjimo iki apmokėjimo už darbą. Problemos ir lūkesčiai
 5. Irma Neseckienė (Ugdymo plėtotės centras)
  Atnaujintos vidurinio ugdymo bendrosios programos

R. Klasauskienės pamokos stebėjimo protokolas

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.