Švietimo konsultantų (mokytojų praktinės veiklos vertintojų) kvalifikacijos tobulinimo seminaras (II grupė)

2012 m. lapkričio 12 d. vyko švietimo konsultantų (mokytojų praktinės veiklos vertintojų) vienos dienos kvalifikacijos tobulinimo seminaras (II grupė). Seminare dalyvavo 39 švietimo konsultantai.

PRIDEDAMA
Pažyma ir sąrašas
mokyklų veiklos kokybės apžvalga
Poįstatyminių projektai 2012-08-29
vadovelis kokybe naudojimas 012 lap 18 20h

Dangira Bielinytė, Diana Verbiejienė,
Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyriaus metodininkės

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.