Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos konferencija

2012 m. vasario 25 d. Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje vyko Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos ataskaitinė rinkiminė konferencija.

Konferencijos dalyviai išklausė Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos (LChMA) prezidentės Ritos Dambrauskienės ataskaitinį pranešimą. Vilniaus Senvagės gimnazijos mokytoja metodininkė Daiva Lebednikaitė kalbėjo apie bendradarbiavimą su Baltijos šalių chemijos mokytojų asociacijomis, vizitus į Estiją, Latviją ir artėjantį susitikimą Lietuvoje šiais metais. Revizijos komisijos ataskaitą pateikė Vilniaus Naujininkų vidurinės mokyklos mokytoja ekspertė Stasė Bakaitienė. Konferencijos dalyviai išrinko LChMA valdybą ir revizijos komisiją.

Vilniaus universiteto dėstytoja dr. Vilma Kisnerienė kalbėjo apie aliuminio poveikį žmogaus organizmui ir kokiais būdais aliuminis tampa žalingas. VU prof. habil. dr. Saulius Armalis supažindino su ozono susidarymo gamtoje cheminėmis reakcijomis, jo poveikiu žmogui. Dr. Laima Kunskaitė kalbėjo apie chemijos brandos egzamino darbų bendrąsias vertinimo nuostatas. Chemijos mokytoja ekspertė Deima Grevienė pristatė ŠOK serijos chemijos vadovėlį 8 klasei.

Konferencijos pabaigoje buvo paskelbti rinkimų rezultatai, o jai pasibaigus, įvyko pirmasis naujos valdybos posėdis.

Pažyma ir dalyvių sąrašas

Aušra Gutauskaitė
Ugdymo plėtotės centro
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė
Tel. (8 5) 2109828, el. p. ausra.gutauskaite@upc.smm.lt

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.