Atnaujintos Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projekto svarstymai

2013 m. lapkričio 11-15 d.  ir lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, siekdami aptarti atnaujintos Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projekto modelį, organizavo atnaujintos programos projekto svarstymus Utenoje, Šiauliuose, Klaipėdoje,  Kaune ir Vilniuje. Sukaupta ir apibendrinta svarstymų patirtis taps vertinga medžiaga  atnaujintai Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrajai programai tobulinti.

Rengėjai nuoširdžiai dėkoja visiems dalyviams už išsakytas mintis, pastebėjimus, siūlymus.

Pažyma.2013-11-11 Utena
Pažyma.2013-11-12 Šiauliai
Pažyma.2013-11-13 Klaipėda
Pažyma.2013-11-14 Kaunas
Pažyma. 2013-11-15 Vilnius
Pažyma. 2013-11-18 Vilnius

Meilė Čeponienė
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo
skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.