Metodinės dienos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesą formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojams

Pirmoji metodinė diena „Švietimas šiandien ir rytoj. Šiandienos švietimo misija“ (2013 m. rugpjūčio 26 d.):

Antroji metodinė diena „Pedagogų bendruomenė: profesionalūs ir nuolat tobulėjantys pedagogai“ (2013 m. spalio 28 d.):

Trečioji metodinė diena „Švietimo kultūra ir bendruomenė“ (2013 m. gruodžio 11 d.):

Ketvirtoji metodinė diena „Formalusis ir neformalusis vaikų ir jaunimo ugdymas: sąsajos, jungtys, perspektyvos" (2014 m. sausio 31 d.):

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.