Metodinė diena „Moderniosios technologijos mokant gamtos mokslų, matematikos ir technologijų: Didžiosios Britanijos patirtis“

Dalyvavimo pažyma
N. Adams. Simuliacijos ir vizualizacijos
N. Adams. Bendradarbiavimas ir sklaida
N. Adams. Eksperimentai ir darbas su duomenimis
D. Hodge. Efektyvi e-mokymų integracija. D. Britanijos patirtis
M. Carter. Tyn Can learning

Salomėja Bitlieriūtė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.