Metodinė diena savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už meninį ugdymą

Šių metų rugsėjo 25 dieną Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (LMNŠC) į metodinę dieną rinkosi švietimo padalinių specialistai, atsakingi už meninį ugdymą regionuose. Renginio tema – meninio ugdymo turinio naujovės. LMNŠC direktorius Algirdas Sakevičius pristatė centro veiklą ir prioritetus, o Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė Laima Rutkauskienė – 2013–2015 metų bendruosius ugdymo planus, akcentuodama jų pokyčius, aktualius meninio ugdymo atstovams, taip pat – patvirtintas specializuoto ugdymo krypties (bendrojo ugdymo kartu su muzikos ir dailės ugdymu) programas ir naują vidurinio ugdymo menų pažinimo bendrąją programą. Buvo gvildenti menų mokyklinio brandos egzamino ypatumai ir aktualūs dailės bei muzikos olimpiadų organizavimo aspektai. Emocionaliai ir uždegančiai Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) edukacinę veiklą susirinkusiesiems pristatė operos solistė, edukacinių projektų koordinatorė Sofija Jonaitytė. Diskusijose dalyviai buvo prašomi išsakyti savo nuomonę apie bendradarbiavimo su regionų meninio ugdymo mokytojais situaciją, taip pat – bendradarbiavimo su nacionalinėmis institucijomis poreikius. Paaiškėjo, kad specialistai pasigenda nacionalinio lygio informacijos sklaidos, todėl metodinę dieną vertina labai gerai ir norėtų, kad metodinės dienos savivaldybių specialistams taptų tradicija. Buvo pabrėžta tiesioginio, žmogiško kontakto svarba. Dalyviai dalijosi gerąja patirtimi, kalbėjo, kaip sekasi organizuoti metodinę veiklą, suburti mokytojus bendriems tikslams. Metodinę dieną organizavo jungtinė Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Ugdymo plėtotės centro komanda.

Pažyma
Laima Rutkauskienė. Meninio ugdymo turinio pokyčiai
Audronė Urbelionienė. Dailės olimpiada
Virginija Drobelytė. Muzikos olimpiada
Žydrė Jautakytė. Menų mokyklinis brandos egzaminas

Žydrė Jautakytė,
Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.