Metodinės dienos mokytojams 2012 m. lapkričio 29 ir 30 d.

Metodinių dienų pranešimai

Metodinės dienos „Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimo normos 2013 metais ir pagrindinio ugdymo pasiekimų programa“  lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams pristatymai ir dalyvavimo pažyma:
Pažyma
Literatūrinio rašinio rengimo metodika ir vertinimas. Augutė Liutkevičienė
Samprotavimo rašinio rengimo metodika ir vertinimas. Augutė Liutkevičienė
Lietuvos kultūros paveldas elektroninėje erdvėje. Danutė Kazakevičiūtė
Užduoties pavyzdys. J. Radvano „Radviliados“ teksto suvokimo testas
Užduoties pavyzdys. M. Daukšos „Postilės“ prakalbos teksto suvokimo testas
Užduoties pavyzdys. Mokykimės rašyti samprotavimo rašinį 9 klasėje
Užduoties pavyzdys. Mokome nepasakoti siužeto literatūriniame rašinyje
Užduoties pavyzdys. Mokomės kontekstų
Užduoties pavyzdys. Samprotavimo rašinio problemos
Svarbiausi literatūrinio ir samprotavimo rašinio rengimo ir vertinimo aspektai. Turinys
Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino užduoties vertinimo instrukcijos 2013 m. Zita Nauckūnaitė

Metodinės dienos „Dorinio ugdymo modulinių programų naujovės“ dorinio ugdymo mokytojams pristatymai ir dalyvavimo pažyma:
Pažyma
Bioetikos svarba visuomenėje. prof. dr. Andrius Narbekovas
Krikščioniškosios šeimos samprata. prof. dr. Birutė Obelenienė
Lietuvos kultūros paveldas elektroninėje erdvėje. Danutė Kazakevičiūtė
Kultūrinis tapatumas: nuosprendis ar apsisprendimas. Lilija Duoblienė

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.