Užsienio kalbų metodinio susitikimo metodinė medžiaga

Užsienio kalbų mokymo gairės
Programa_PUPP
VBE kriterinis vertinimas
Dalomoji medžiaga_LN testas
LN testo panaudojimo rekomendacijos
Dalomoji medžiaga_PUPP

Violeta Valiuškevičienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.