Užsienio kalbų metodinio susitikimo metodinė medžiaga

Užsienio kalbų mokymo gairės
Programa_PUPP
VBE kriterinis vertinimas
Dalomoji medžiaga_LN testas
LN testo panaudojimo rekomendacijos
Dalomoji medžiaga_PUPP

Violeta Valiuškevičienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė