Metodinės dienos mokytojams 2013 m. kovo 25–27 d.

Metodinių dienų pranešimai ir pažymos

„Kriterinis vertinimas matematikos valstybiniame brandos egzamine“;

A. Apynis. I. Knyzelienė. Kriterinis vertinimas. Praktikos darbas
A. Apynis. I. Knyzelienė. Praktikos darbas (1)
A. Apynis. I. Knyzelienė. Praktikos darbas (2)
A. Apynis. I. Knyzelienė. Praktikos darbas (3)
A. Vilimienė. Kriterinis vertinimas. Paskaita
Pažyma

„Kaip kalbos gebėjimai gali tapti veiksmingu mokymosi įrankiu“;

Ona Čepulėnienė. Kalbos gebėjimų įtaka mokinių pasiekimams
Vilija Janušauskienė. Kaip kalbos gebėjimai gali tapti veiksmingu mokymosi įrankiu (II)
Pažyma

„Technologinis ugdymas šiandien ir rytoj“;

Algirdas Augustaitis. Įdomesniam elektronikos mokymui
Egvinas Mačiulis. Atviro kodo elektronika mokyklose
Lina Jankauskaitė. E-paveldo sistemos panaudojimas ugdyme
Paulius Briedis. Gaminu. 3D spausdinimas
Ramunė Dasevičienė. Inovatyvių mokymo(si) programų rengimas. Netradicinių mokymo(si) aplinkų sukūrimas
Inga Hokušienė. Skaitmeninio technologinio ugdymo turinio sudarymo aktualumas, galimybės ir principai
Pažyma

„Fizinis aktyvumas ir kūno kultūra“

doc.dr. Arūnas Jemeljanovas. Kūno kultūros mokytojų metodinė diena (1 dalis)
doc.dr. Arūnas Jemeljanovas. Kūno kultūros mokytojų metodinė diena (2 dalis)
doc.dr. Arūnas Jemeljanovas. Kūno kultūros mokytojų metodinė diena (3 dalis)
doc.dr. Arūnas Jemeljanovas. Kūno kultūros mokytojų metodinė diena (4 dalis)
Pažyma

„Sveikatos ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas mokykloje“

Prof. dr. Rasa Jankauskienė. Sveikatos ugdymas mokykloje. Kas lemia ugdymo kokybę
Prof. dr. Rasa Jankauskienė, dr. Simona Pajaujienė Sveikatos ugdymo bendroji programa - įgyvendinimo iššūkiai
Prof. dr. Rasa Jankauskienė, dr. Simona Pajaujienė Iš Sveikatos ugdymo programos į mokyklos sveikatos ugdymo planą
Pažyma

„Galiu kitaip“: mokytojo nauji vaidmenys ir ugdymo turinio pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“

BDA Dyslexia Friendly Schools Guide-1
Bridget Middlemas. Gabūs ir talentingi vaikai
Bridget Middlemas. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas bendrojo ugdymo įstaigose
Igoris Vasiliauskas. Asmenybės savęs pažinimo metodai. Vardan ko pasirinkau mokytojo vaidmenį
Pažyma

„Mokymosi aplinkos“

Dr. D.Šukytė. Palankios emocinės aplinkos kūrimas
E. Vaivadienė. Interaktyvios mokymosi erdvės, mobiliųjų įrenginių panaudojimas ugdymo procese
V. Navickienė. Nauji skaitmeniniai ištekliai ir galimybės „E. mokyklos“ portale pradiniam ir pagrindiniam ugdymui
Pažyma

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.