Metodinės dienos mokytojams 2013 m. spalio 28–30 d.

Metodinė diena „Mokytojo lyderystė siekiant kiekvieno mokinio pažangos“, 2013 m. spalio 28 d.

Metodinė diena „Tarpkultūrinis dialogas klasėje“, 2013 m. spalio 29 d.

Metodinė diena „Mokymasis iš aktualijų įvairių dalykų pamokose“, 2013 m. spalio 30 d.

Salomėja Bitlieriūtė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.