Menų mokyklinis brandos egzaminas: sėkmės, patirties apibendrinimas

2013 m. birželio 4, 6, 11 ir 13 d. Švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru ir Vilniaus miesto savivaldybe vykdė menų mokyklinio brandos egzamino apibendrinimo seminarus.

Seminaruose savanoriškai pasisiūlę mokytojai – mokinių darbų vadovai – skaitė pranešimus ir dalijosi su kolegomis menų mokyklinio brandos egzamino įgyvendinimo patirtimi ir sėkmėmis. Renginiuose dalyvavę 168 dalyviai išklausė Nacionalinio egzaminų centro parengtą menų mokyklinio brandos egzamino analizę, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkės Žydrės Jautakytės pranešimą, kaip menų mokyklinio brandos egzamino filosofija atitinka Meilės Lukšienės idėjas.

Visų menų mokyklinio brandos egzamino sričių (dailės, muzikos, šokio, teatro, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino, kompiuterinių muzikos technologijų) pedagogai pristatė savo patirtį ir metodinių grupių, metodinių būrelių pasiūlymus pagal iš anksto pateiktus klausimus – ką reikia aptarti po egzamino. Renginių dalyviai būrėsi į diskusijų grupes, aptarimuose dalyvavo gana daug menų mokyklinio brandos egzamino komisijų narių ir pirmininkų, ugdymo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ir savivaldybių švietimo skyrių specialistų, atsakingų už brandos egzaminus. Susibūrę į atskirą grupę šie dalyviai nagrinėjo menų mokyklinio brandos egzamino organizavimo ir įgyvendinimo ypatumus, teikė pasiūlymus. Į dalyvių klausimus atsakė Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro ir Ugdymo plėtotės centro atsakingi darbuotojai. Menų mokyklinio brandos egzamino analizei dalyvių diskusijos ir pasiūlymai užfiksuoti garso įrašuose.

2013 m. birželio 20 d. (vienpusėje) vaizdo konferencijoje 62 išorės vartotojai teikė pasiūlymus menų mokyklinio brandos egzamino organizavimo, įgyvendinimo ir vertinimo klausimais. Vaizdo konferencijos diskusijoje dalyvavo ir į klausimus atsakė Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja dr. Loreta Žadeikaitė, vyresnioji specialistė Laima Rutkauskienė, Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotoja Teresė Blaževičienė, Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis, Ugdymo turinio skyriaus metodininkė Žydrė Jautakytė.

Skelbiame renginių medžiagą ir dalyvių pažymas.
Vaizdo konferencijos įrašas

Grafinio dizaino egzaminas. Jolita Šlepetienė
Menų mokyklinis brandos egzaminas. Rasa Ercmonienė-Varnė
Menų egzaminas Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje. Romualda Zareckienė
Seminaro 7104-1 pažyma
Seminaro 7104-2 pažyma
Seminaro 7104-3 pažyma
Seminaro 7104-4 pažyma

Žydrė Jautakytė, Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė,
Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.