Ruošiantis menų mokykliniam brandos egzaminui 2013 metais

Siekiant padėti sėkmingai organizuoti menų mokyklinį brandos egzaminą ir jam pasirengti, 2013 m. vasario 19 d. surengta vaizdo konferencija „Ruošiantis menų mokykliniam brandos egzaminui 2013 metais“, skirta savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už brandos egzaminus, ir ugdymo įstaigų, kuriose mokiniai rengiasi menų mokykliniam brandos egzaminui, vadovams. Vaizdo konferencijoje dalyvavo 381 asmuo (iš jų 255 buvo prisijungę iš išorės).

Dalyviai susipažino su organizavimo ir vykdymo tvarka, pateikė rūpimų klausimų. Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja dr. Asta Ranonytė pristatė pranešimą „ Menų mokyklinio brandos egzamino organizavimas ir vykdymas“. Į vaizdo konferencijos dalyvių klausimus atsakė Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro ir Ugdymo plėtotės centro atsakingi darbuotojai.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems konsultacijos dalyviams už klausimus, pastebėjimus ir pasiūlymus, taip pat Kauno technologijos universiteto E. mokymosi technologijų centro, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Klaipėdos miesto kultūros ir švietimo centro ir Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto, Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto Distancinio mokymo centro, Lietuvos edukologijos universiteto Elektroninių studijų centro, Panevėžio pedagogų švietimo centro, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos, Šiaulių universiteto Nuotolinių studijų centro, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro, Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto Nuotolinių studijų centro darbuotojams už visokeriopą pagalbą.

Vaizdo konferencijos "Ruošiantis menų mokykliniam brandos egzaminui 2013 metais" medžiaga.

Išsami informacija apie 2013 m. menų brandos egzaminą pateikta Ugdymo plėtotės centro svetainėje adresu http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/renginiai/medziaga/menai/sklaida.php.

Žydrė Jautakytė,
Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė,
Alė Vilutienė,
Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.