Metodinės konsultacijos „Menų brandos egzamino vertinimas“

2014 m. sausio 2–8 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko penkios metodinės konsultacijos meninio ugdymo mokytojams, besirengiantiems įgyvendinti menų brandos egzaminą. Renginio tikslas buvo analizuojant ir vertinant 2013 m. įvykusio menų brandos egzamino kandidatų baigiamuosius darbus padėti mokytojams geriau suprasti egzamino reikalavimus, vertinimo kriterijus, jų taikymą, vadovavimo kandidatams pobūdį. Konsultacijų dalyviai buvo supažindinti su egzamino organizavimą ir vykdymą reglamentuojančių dokumentų pokyčiais.

Metodinėse konsultacijose dalyvavo 329 mokytojai iš visų Lietuvos regionų. Konsultacijas organizavo Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio ir Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriai.

Renginio medžiaga:
Žydrė Jautakytė. Vertinimas mokymuisi - menų brandos egzaminas 2014 m.

Dalyvių pažymos:
Pažyma 2014-01-02
Pažyma 2014-01-03
Pažyma 2014-01-06
Pažyma 2014-01-07
Pažyma 2014-01-08
Pažyma 2014-01-27

Žydrė Jautakytė, Ugdymo turinio skyrius
Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyrius
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.