Menų mokyklinio brandos egzamino vykdymas 2013 metais

Siekdami padėti sėkmingai įgyvendinti menų mokyklinį brandos egzaminą, Švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras organizavo konsultaciją „Menų mokyklinio brandos egzamino vykdymas 2013 metais“ meninio ugdymo mokytojams, kurių mokiniai pasirinko laikyti menų mokyklinį brandos egzaminą.

2013 m. kovo 14 d. konsultacijoje vaizdo konferencijose dalyvavo 290 vidurinio ugdymo (11–12 klasių ar III–IV gimnazijos klasių) menų dalykų (dailės, muzikos, šokio, teatro, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino, kompiuterinių muzikos technologijų) mokytojų ir mokinių. Iš jų 171 buvo prisijungę iš išorės. Konsultacija vaizdo konferencijoje vyko šiuose Lietuvos regionuose: Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šalčininkuose, Šiauliuose ir Vilniuje.

Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė Žydrė Jautakytė pristatė pranešimą „Menų brandos egzamino vykdymas 2013 metais“.

Į konsultacijos dalyvių – mokytojų ir mokinių – klausimus atsakė Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro ir Ugdymo plėtotės centro atsakingi darbuotojai.

Išsami informacija apie 2013 m. menų brandos egzaminą pateikta Ugdymo plėtotės centro svetainėje.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems konsultacijos dalyviams už klausimus, pastebėjimus ir pasiūlymus, taip pat Kauno technologijos universiteto E. mokymosi technologijų centro, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Klaipėdos miesto kultūros ir švietimo centro ir Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto, Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto Distancinio mokymo centro, Lietuvos edukologijos universiteto Elektroninių studijų centro, Panevėžio pedagogų švietimo centro, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos, Šiaulių universiteto Nuotolinių studijų centro, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro, Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto Nuotolinių studijų centro darbuotojams už visokeriopą pagalbą.

Žydrė Jautakytė,
Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė,
Alė Vilutienė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.