Menų mokyklinis brandos egzaminas: kūrybinio darbo aprašo rengimo ypatumai

2013 metais pirmą kartą įvyko menų mokyklinis brandos egzaminas. Po egzamino vykusiuose susitikimuose su mokytojais paaiškėjo, kad sudėtingiausia egzamino dalis mokiniams ir mokytojams buvo kūrybinio darbo aprašo rengimas. Rengiant šį aprašą mokiniams pritrūko dalykinio rašymo gebėjimų, o mokytojams – dalykinio teksto ypatybių išmanymo. Siekdama tenkinti mokytojų poreikius ir tobulinti būsimų menų mokyklinio brandos egzamino vadovų dalykinę kompetenciją, suteikiant jiems dalykinio teksto suvokimo ir rašymo gebėjimų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru 2013 m. lapkričio 22 d. organizavo seminarą „Menų mokyklinis brandos egzaminas: kūrybinio darbo aprašo rengimo ypatumai“.

Seminaro „Menų mokyklinis brandos egzaminas: kūrybinio darbo aprašo rengimo ypatumai“ tema ypač aktuali būsimiesiems mokyklinio menų brandos egzamino vadovams ir vertintojams. Tai patvirtino seminaro dalyvių registracija – per 2 dienas užsiregistravo tiek dalyvių, kiek galėjo tilpti auditorijoje. Dalyviai suvažiavo iš visos Lietuvos.

Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja dr. Zita Nauckūnaitė dalyviams pristatė mokslinio publicistinio stiliaus, aprašo žanro ypatumus, aptarė galimą aprašo turinį, struktūrą, citavimo reikalavimus. Dalyviai analizavo 2013 m. įvykusio pirmojo menų mokyklinio brandos egzamino kandidatų parengtus kūrybinio darbo aprašus, dirbo grupėmis, mokėsi rengti menų egzamino kūrybinio darbo aprašą, aptarė dažniausiai pasitaikančias klaidas, pateikė darbo grupių pasiūlymus, aiškinosi terminų ir sąvokų vartojimo specifiką.

Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė Laima Rutkauskienė pristatė planuojamus Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimus.

Vidurinio ugdymo meno dalykų mokytojų, besirengiančių tapti menų mokyklinio brandos egzamino kandidatų vadovais, kompetencija bus toliau tobulinama kituose Ugdymo plėtotės centro organizuojamuose renginiuose: seminaruose, interneto transliacijose, vaizdo konferencijose.

Seminaro organizatoriai dėkoja Švietimo aprūpinimo centro vadovams už suteiktą prieglobstį.

Pažyma.pdf
Zita Nauckūnaitė. Menų mokyklinis brandos egzaminas - kūrybinio darbo aprašo rengimo ypatumai.pdf

Žydrė Jautakytė,
Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė

Alė Vilutienė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.