Dalykinių metodinių seminarų lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems mokyklose, vykdančiose ugdymo programas tautinės mažumos kalba, savivaldybių lietuvių kalbos mokytojų metodinių būrelių pirmininkams bei Vilniaus ir Vilniaus rajono mokyklų lietuvių kalbos mokytojams medžiaga

1. Doc. dr. D. Kuolys. Kaip dėstyti senąją Lietuvos literatūrą, kad ji būtų įdomi?

2. Hab. dr. D. Pociūtė-Abukevičienė. To paties žanro kūrinių lyginimas, atskleidžiant kūrinio individualumą.

3. Doc. dr. A. Martišiūtė. Dramos žanro kūrinių analizė.

4. Doc. dr. Zita Nauckūnaitė.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.