Naujos mokyklos organizacinės struktūros ir IKT diegimo mokyklos valdyme patirties sklaidos seminarai „Gerosios patirties sklaida tobulinant mokyklos valdymo struktūrą“

2013 m. lapkričio 13–28 d. Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas Mokyklų struktūros tobulinimo 2011–2013 metų programą, organizavo 10 „Gerosios patirties sklaidos tobulinant mokyklos valdymo struktūrą“ seminarų regionuose. Seminaruose dalyvavo mokyklų vadovai, skyrių vedėjai, mokytojai, metodinės veiklos koordinatoriai ir IKT administratoriai. Gerąja patirtimi dalijosi 231 dalyvis. Seminaruose lektoriai supažindino klausytojus su valdymo struktūros teorinėmis nuostatomis ir struktūros kaitos būtinybe, išaiškino MSTP filosofiją, tikslus, uždavinius bei lūkesčius. Dalyviai susipažino su mokyklos valdymo struktūros modeliais ir jų galimybėmis.

Pažymos

Lapkričio 13 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vykusio seminaro pažyma
Lapkričio 14 d. Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centre vykusio seminaro pažyma
Lapkričio 18 d. Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre vykusio seminaro pažyma
Lapkričio 18 d. Ugdymo plėtotės centre vykusio seminaro pažyma
Lapkričio 19 d. Utenos švietimo centre vykusio seminaro pažyma
Lapkričio 20 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vykusio seminaro pažyma
Lapkričio 21 d. Panevėžio pedagogų švietimo centre vykusio seminaro pažyma
Lapkričio 25 d. Ugdymo plėtotės centre vykusio seminaro pažyma
Lapkričio 27 d. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje vykusio seminaro pažyma
Lapkričio 28 d. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje vykusio seminaro pažyma

Lektorių medžiaga

Eksperimentinis apmokejimas Nr. 1737 (galioja)
Eksperimentinis mokytojų apmokėjimo tvarkos aprašas
Gerosios patirties sklaida tobulinant mokyklos valdymo struktūrą
MSTP projekto įgyvendinimas ir patirtis
MSTP tikslai sėkmės ir nesėkmės. Kauno r. Mastaičių pagrindinės mokyklos patirtis
MSTP tikslų realizavimo sėkmės ir iššūkiai (savivaldybės patirtis)
Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus Vitalio Balsevičiaus seminaro medžiaga
Vilniaus Viršuliškių mokyklos lektorių grupės padalomoji medziaga

Alena Gerasimava,
Informacinių technologijų skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.