PRISTATYTOS NAUJOS MOKYMO PRIEMONĖS „KALBA MANE AUGINA“ IR „FREPY – ŽAISMINGA KALBOS UGDYMO PRIEMONĖ“ MOKYTOJAMS, UGDYMO PROCESĄ ORGANIZUOJANTIEMS TAUTINIŲ MAŽUMŲ KALBA

Švietimo ir mokslo ministerija, atsižvelgdama į pedagogų, dirbančių mokyklose tautinės mažumos kalba, prašymus parengti daugiau mokymo priemonių lietuvių kalbai mokyti, mokykloms skiria naujas lietuvių kalbos mokymo priemones. Priemonės „Kalba mane augina“ ir „Frepy – žaisminga kalbos ugdymo priemonė“, skirtos priešmokyklinukams ir pradinukams mokyti, mokyklas turėtų pasiekti dar prieš šv. Kalėdas.

„Frepy – žaisminga kalbos ugdymo priemonė“ – tai daugiafunkcė edukacinė priemonė, skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams. Ji yra moderni, parengta remiantis naujausiais mokslo tyrimais ir šiuolaikinėmis ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ugdymo metodikomis. Priemonę sudaro stalo žaidimai, žaismingi ir interaktyvūs paveikslėliai, dėlionės ir kt., skirtos  vaikų žodynui turtinti, mokytis pasakoti ir kt. Naudodamiesi ja, vaikai lietuvių kalbos gali mokytis linksmai ir patraukliai.

Šią edukacinę priemonę gaus priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdymas vyksta tautinių mažumų kalba.

Dviejų dalių žaisminga lietuvių kalbos mokymo priemonė „Kalba mane augina“ skirta tautinių mažumų mokyklose ir daugiakalbėje aplinkoje besimokantiems pradinių klasių mokiniams. Priemonėje pateikiamos vaikui artimos temos, praktinės situacijos iš gyvenimiškos aplinkos, joje gausu kūrybinių, vaikui įdomių užduočių, skatinančių natūralų domėjimąsi kalba, mokymąsi per asmeninę patirtį. Atlikdami užduotis mokiniai ne tik ugdysis lietuvių kalbos klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo gebėjimus, bet ir susipažins su Lietuvos valstybės simboliais, šventėmis, papročiais, gamta. Šią priemonę bus galima taikyti tiek mokantis klasėje, tiek savarankiškai namuose.

Šią mokymo priemonę ministerijos užsakymu parengė Lietuvių kalbos instituto mokslininkai. Priemone bus aprūpinti mokyklų tautinės mažumos kalba, daugiakalbėje aplinkoje esančių mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programą lietuvių kalba, ir užsienio lietuviškose mokyklose besimokantys pradinukai.

Švietimo ir mokslo ministerija gruodžio mėn. Vilniuje, Vilniaus rajone, Šalčininkuose ir Klaipėdoje organizavo šių priemonių pristatymą ir mokymus pradinių klasių mokytojams ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams.

Daugiau apie priemonę „Kalba mane augina“ galima rasti Švietimo aprūpinimo centro svetainėje

 http://www.sac.smm.lt/index.php?id=38 .

„Frepy – žaisminga kalbos ugdymo priemone“ nemokamai galima naudotis www.frepy.eu .

 Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 12 53

Pažyma. „Kalba mane augina“ - Vilniaus m.12.10
Pažyma. „Kalba mane augina“ - Vilniaus r. 12.11
Pažyma. „Kalba mane augina“ - Šalčininkai. 12.12
Pažyma. „Kalba mane augina“ - Klaipėda,12.17
Pažyma. „Kalba mane augina“ - Vilnius, 12.18
Pažyma. „FREPY“ – Vilnius-12-10
Pažyma. „FREPY“ – Vilniaus r. 12-11
Pažyma. „FREPY“ – Šalčininkai 12-12
Pažyma. „FREPY“ – Klaipėda 12-17
Pažyma. „FREPY“ – Vilnius 12-18
Lektorių medžiaga. Gintara Povilaitienė, Rūta Ordienė „Magnetinė lenta 3“.
Lektorių medžiaga. Gintara Povilaitienė, Rūta Ordienė „Lenktynės 4“.

Aldona Zaukienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.