Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai Šakiuose, Jurbarke, Tauragėje, Pagėgiuose, Šilutėje, Šilalėje, Plungėje ir Rietave

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Šakiuose

Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 2012 m. lapkričio 19 d. 11.00 val. Šakių rajono savivaldybėje (Bažnyčios g. 4, Šakiai) organizuotame Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatyme dalyvavo 59 asmenys.

Pažyma: Šakiai.pdf

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Jurbarke

Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 2012 m. lapkričio 19 d. 15.00 val. Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazijoje (Vydūno g. 15, Jurbarkas) organizuotame Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatyme dalyvavo 88 asmenys.

Pažyma: Jurbarkas.pdf

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Tauragėje

Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 2012 m. lapkričio 20 d. 10.00 val. Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre (K. Donelaičio g. 21, Tauragė) organizuotame Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatyme dalyvavo 54 asmenys.

Pažyma: Tauragė.pdf

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Pagėgiuose

Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 2012 m. lapkričio 20 d. 14.00 val. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje (Vilniaus g. 3, Pagėgiai) organizuotame Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatyme dalyvavo 113 asmenų.

Pažyma: Pagėgiai.pdf

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Šilutėje

Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 2012 m. lapkričio 21 d. 10.00 val. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje (Liepų g. 16, Šilutė) organizuotame Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatyme dalyvavo 41 asmuo.

Pažyma: Šilutė.pdf

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Šilalėje

Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 2012 m. lapkričio 21 d. 14.00 val. Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje (Nepriklausomybės g. 1, Šilalė) organizuotame Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatyme dalyvavo 57 asmenys.

Pažyma: Šilalė.pdf

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Plungėje

Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 2012 m. lapkričio 22 d. 9.00 val. Plungės suaugusiųjų švietimo centre (V. Mačernio g. 29, Plungė) organizuotame Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatyme dalyvavo 42 asmenys.

Pažyma: Plungė.pdf

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Rietave

Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 2012 m. lapkričio 22 d. 12.00 val. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje (Daržų g. 1, Rietavas) organizuotame Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatyme dalyvavo 106 asmenys.

Pažyma: Rietavas.pdf

Daugiau informacijos teiraukitės:
Rita Baškienė
Ugdymo plėtotės centro
Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
Veiklos vadovė

M. Katkaus g. 44–222, 09217 Vilnius
Tel. (8 5) 277 2181 (darbo)
Tel. 8 676 414 04 (mob.)
Faksas (8 5) 277 2181
El. p. rita.baskiene@upc.smm.lt

Viktorija Kneižytė
Ugdymo plėtotės centro
Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
Viešinimo specialistė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.