Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos konferencija

2013 m. lapkričio 9 d. Lietuvos edukologijos universiteto aktų salėje vyko Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos kartu su Prancūzijos ambasada, Prancūzų institutu Lietuvoje, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centru organizuota konferencija.

Pažyma
Konferencijos programa

Giedrė Čiapienė
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo
skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.