Inovatyvioji suaugusiųjų ugdymo patirtis, poreikiai ir galimybės 2013-10-07

Pažyma ir dalyvių sąrašas

Alvyda Ažubalytė
Suaugusiųjų tęstinio ugdymo skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.