Mokyklų vadovai ir rezervas

Šiame puslapyje teikiame informacijos apie kompetencijų tobulinimo galimybes esamiems mokyklų vadovams, besirengiantiems jais tapti asmenims ar tiesiog norintiesiems stiprinti savo vadybines kompetencijas. Ši informacija yra skirta ir savivaldybių atstovams, atsakingiems už mokyklų vadybos komandų stiprinimą.
 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

Ugdymo plėtotės centras siūlo kompetencijų tobulinimo galimybes šioms grupėms:

Maloniai kviečiame savivaldybių švietimo skyrius, švietimo centrus kreiptis, jei norėtų pasirinktą mokymų programą organizuoti savo regione, bendradarbiaudami su Ugdymo plėtotės centru. Asmuo kontaktams: Indrė Paliulienė, el. p. Indre.Paliuliene@upc.smm.lt, tel. (8 5) 210 9820 .

Dėl mentorystės, inovatyvios ir profesinį bei asmeninį tobulėjimą įgalinančios mokymosi formos, kviečiame kreiptis į Vidą Kamenskienę: el. p. Vida.Kamenskiene@upc.smm.lt, tel. (8 5) 210 9820 .

INFORMACIJA APIE LAISVAS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO VIETAS

Dokumentai

Švietimo įstaigų vadovų rezervo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-393.

Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 (galiojanti suvestinė redakcija).

Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 (galiojanti suvestinė redakcija).

Mokyklų vadovų mentorystės veiklos aprašas, patvirtintas 2018 m. liepos 13 d. Ugdymo plėtotės centro direktoriaus įsakymu Nr. VK-114.