Mokyklų vadovai ir rezervas

Šiame puslapyje teikiame informacijos apie kompetencijų tobulinimo galimybes esamiems mokyklų vadovams, besirengiantiems jais tapti asmenims ar tiesiog norintiesiems stiprinti savo vadybines kompetencijas. Ši informacija yra skirta ir savivaldybių atstovams, atsakingiems už mokyklų vadybos komandų stiprinimą.
 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

Ugdymo plėtotės centras siūlo kompetencijų tobulinimo galimybes šioms grupėms:

Maloniai kviečiame savivaldybių švietimo skyrius, švietimo centrus kreiptis, jei norėtų pasirinktą mokymų programą organizuoti savo regione, bendradarbiaudami su Ugdymo plėtotės centru. Asmuo kontaktams: Vida Kamenskienė, el. p. Vida.Kamenskiene@upc.smm.lt, tel. (8 5) 210 9820 .

Dėl mentorystės, inovatyvios ir profesinį bei asmeninį tobulėjimą įgalinančios mokymosi formos, kviečiame kreiptis į Vidą Kamenskienę: el. p. Vida.Kamenskiene@upc.smm.lt, tel. (8 5) 210 9820.

Vaizdo įraše pristatoma mokyklų vadovų mentorystė, jos tikslas, principai, Vilniaus miesto savivaldybės geroji patirtis, iššūkiai, galimybės. Įžvalgomis dalijasi Vida Kamenskienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė; Albertas Lakštauskas, Vilniaus mero patarėjas; Jolanta Knyvienė, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktorė, mentorė; Jurgita Nemanienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė, ugdytinė.

INFORMACIJA APIE LAISVAS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO VIETAS

Dokumentai

Švietimo įstaigų vadovų rezervo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-393.

Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 (galiojanti suvestinė redakcija).

Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 (galiojanti suvestinė redakcija).

Mokyklų vadovų mentorystės veiklos aprašas, patvirtintas 2018 m. liepos 13 d. Ugdymo plėtotės centro direktoriaus įsakymu Nr. VK-114.

Mentorių sąrašas, patvirtintas 2018 m. 2018 m. rugsėjo 28 d. Ugdymo plėtotės centro direktoriaus įsakymu Nr. VK-155.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.