Švietimo įstaigų vadovams ar asmenims, ketinantiems jais tapti

Mokymai „Švietimo lyderio psichologija: mąstymo būdas, iššūkiai, potencialo atskleidimas“

Sąmoningumo didinimo praktika

Programa skirta švietimo įstaigų vadovams ar asmenims, ketinantiems jais tapti. Programos trukmė – 2 dienos (18 akademinių valandų).

TIKSLAI

  • Sukurti sąlygas švietimo įstaigų vadovams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, nustatyti savo mąstymo būdo išraiškas, formuojančias aukštesnį savirealizacijos lygį, ir atpažinti šablonus – fiksacijas, apribojančius vystymąsi veikloje.

  • Suteikti orientyrus, kaip keisti mąstymo įpročius.

TEMOS

  • ŠVIETIMO LYDERIO SAMPRATA: pasikeitus socialinei aplinkai, keičiasi reikalavimai švietimo lyderiams – formuojasi iššūkiai, kuriuos išsprendžia antrepreneriško mąstymo žmonės.

  • SVEIKO PROTO IR SOCIALINIAI KRITERIJAI: tapatybių tipai, siekiai, informacija.

  • MĄSTYMO BŪDAS: suvokimo formavimosi principai, mentalinių vaizdinių įtaka pasirinkimams. Dokumentinių tyrimų pristatymas.

  • IRACIONALŪS PASIRINKIMAI: sąmoningumo didinimas kaip būdas mažinti neįsisąmonintų sprendimų pasireiškimą. Psichologinis žaidimas.

  • ANTREPRENERIŠKAS MĄSTYMO BŪDAS: pagal kokias išraiškas galime nustatyti? Filmo „Styvas Jobsas“ ištraukų analizė.

  • ŠVIETIMO LYDERIO TAPATYBĖ: kaip suprasti regresuojančias ir besivystančias kryptis? Filmo „Mirusių poetų draugija“ psichologinių projekcijų analizė.

  • LYDERIO POTENCIALO NUSTATYMO METODIKA: padeda nustatyti mūsų galvose gyvenančius mentalinius vaizdinius ir atpažinti mus ribojančius elgesio stereotipus.

MOKYMUOSE NAUDOJAMOS METODIKOS

1. DOMINUOJANČIŲ ASMENS VERTYBIŲ TESTAS. Šis testas atskleidžia asmens vertybes, kurios apsprendžia sprendimus neapibrėžtumo sąlygomis, ir tai, kiek vidiniai konfliktai trukdo harmoningai veikti (kaip sutampa mintys ir veiksmai).

2. KONTROLĖS LOKUSO TESTAS. Šis testas padeda įvertinti, kiek žmogus prisiima atsakomybę už savo sprendimus, veiksmus, rezultatus ir nesėkmes. Tik prisiimantis atsakomybę žmogus keičia realybę (užbaigia projektus iki rezultatų) ir yra šeimininkiško mentaliteto skleidėjas organizacijose.

3. MĄSTYMO STEREOTIPIŠKUMO TESTAS. Šis testas parodo, kiek žmogus yra laisvas (arba ne) ir (ne)veikiamas stereotipų svarbiose gyvenimo srityse (kaip elgiasi su pinigais, žmonėmis, moralės ir kultūros srityse). Parodo, kiek jis atviras naujovėms, o kiek linkęs vadovautis įprastomis normomis.

4. SPRENDIMŲ MOTYVACIJOS PRIĖMIMO TESTAS. Šis testas parodo, kuo remdamasis žmogus priima sprendimą (pvz., vadovaujasi patirtimi, moralinėmis nuostatomis, funkcionalumu, pan.), tai yra, kiek jo sprendimai orientuojasi į rezultatyvumą, o kiek paremti emocijomis ir stereotipais.

5. GYVENIMO STILIAUS INDEKSO TESTAS. Šis testas parodo, kiek žmogus yra pasiruošęs keisti savo įpročius, nuostatas, vertybes, kad funkcionaliai veiktų.

6. VEIKIMO BŪDO NUSTATYMO TESTAS. Šis testas padeda nustatyti svarbiausius asmeninio efektyvumo aspektus pagal penkias skales: atsakomybė, valia, autonomija, iniciatyvumas ir gebėjimas spręsti problemas, gebėjimas užmegzti ir palaikyti funkcionalius tarpusavio santykius.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.