Naujiems, patirties neturintiems mokyklų vadovams

Mokymų programa „Vadybinio darbo pagrindai: įvadiniai mokymai naujai paskirtiems vadovams“

Programa skirta naujai paskirtiems ir vadovavimo švietimo įstaigai patirties neturintiems vadovams. Programos trukmė – 60 akademinių val.

Programą sudaro:

 • trys mokymų sesijos (I sesija – 2 dienos, II sesija – 1 diena, III sesija – 1 diena);

 • du mokomieji vizitai į praktikos vadovo mokyklą (praktikos vadovas – vadybinę patirtį turintis mokyklos vadovas, dirbantis tokio paties tipo mokykloje, kaip ir besimokantysis);

 • savarankiškas darbas tarp sesijų pokyčio projektui atlikti (pokyčio projektas – tai mokymų metu išgryninta ir su praktikos vadovu išdiskutuota pasirinkta vadybinė problema).

Programos išskirtinumas

 • Jos įgyvendinimas pagrįstas ne tiek teorinių žinių pagilinimu, kiek mokymusi iš patirties: turimų kompetencijų susisteminimu, diskusijomis su kolegomis apie iškylančias problemas, patirties refleksijomis.

 • Programa orientuota į praktinį pritaikymą: tarp sesijų, konsultuodamiesi su patyrusiais vadovais, dalyviai rengs savo vadovaujamai įstaigai aktualų pokyčio projektą ir jį išbandys darbinėje aplinkoje.

 • Tarp sesijų besimokantieji du kartus vyks į patyrusio to paties tipo mokyklai vadovaujančio vadovo mokyklą.

Tikslas

Sudaryti sąlygas naujai paskirtiems vadovavimo švietimo įstaigai patirties neturintiems vadovams įgyti kompetencijų, būtinų siekiant efektyvaus vadovavimo ir švietimo įstaigos valdymo.

Uždaviniai

 1. Aptarti vadovavimo švietimo įstaigai esmines problemas, su kuriomis susiduria pradedantys vadovai.

 2. Suteikti žinių apie besikeičiantį švietimo kontekstą ir šiuolaikinės mokyklos vadovui būtinų kompetencijų plėtrą.

 3. Aptarti vadovavimo strategijas, būtinas švietimo įstaigai valdyti ir tobulinti.

 4. Suplanuoti, įgyvendinti ir pristatyti savarankišką darbą – pokyčio projektą.

Temos

 • Vadovavimo įstaigai teoriniai ir praktiniai aspektai.

 • Švietimo įstaigos tipas ir jo specifika.

 • Vadovavimo vaidmenys. Situacinis vadovavimas. Vadovas – komunikacijos ekspertas. Ugdantysis vadovavimas.

 • Pokyčiai ir jų tvarumas.

 • Organizacijos komandinio darbo pagrindai.

 • Praktinis pokyčio projekto formulavimas, atlikimas, pristatymas ir į(si)vertinimas.

Mokymuose tobulinamos pradedančio dirbti švietimo įstaigos vadovo bendrosios kompetencijos (strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms) ir vadovavimo sričių kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo, švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo).

Mokomuosiuose vizituose konsultuoja vadybinę patirtį turintis to paties tipo mokyklos vadovas.

Informaciją teikia Vida Kamenskienė, el. paštas Vida.Kamenskiene@upc.smm.lt.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.