Visiems vadovams, norintiems toliau tobulinti kvalifikaciją

Seminaras „Efektyvus veiklos vertinimo pokalbis“

Programa skirta įvairių tipų mokyklų vadovams. Programos trukmė – 8 akad. val., 1 diena.

Tikslas

Suteikti praktinių žinių apie pasiruošimą veiklos vertinimo pokalbiui su darbuotoju, efektyvaus pokalbio vedimą.

Programos išskirtinumas:

 • Programos esmė – vertinamasis pokalbis / veiklos vertinimo pokalbis, kai darbuotojo veiklą vertina ir vadovas, ir pats darbuotojas. Tai yra efektyviausias darbo atlikimo vertinimo būdas.

 • Seminaro metu dalyviai sudaro konkrečius su veiklos vertinimo pokalbio organizavimu ir vykdymu susijusius veiksmų planus.

 • Dalyviams sudaromos galimybės praktiškai išmėginti interviu atlikimo technikas.

 • Lavinami sėkmingo veiklos vertinimo pokalbio vedimo įgūdžiai.

Temos

 • Veiklos vertinimo pokalbis. Nauda vadovui, darbuotojui, įmonei.

 • Problemos, baimės, abejonės dėl metinio vertinimo.

 • Pasiruošimas veiklos vertinimo pokalbiui, formų ir dokumentų parengimas.

 • Praėjusio laikotarpio įvertinimas: komunikacija, klaidos / problemos ir jų sprendimo būdai, sėkmingo pokalbio elementai.

 • Grįžtamojo ryšio suteikimo principai ir taisyklės.

 • Praktiniai veiklos vertinimo pokalbio aspektai.

 • Veiksmai po pokalbio.

 • Asmeninio veiksmo plano kūrimas.

 • Duomenų konfidencialumo užtikrinimas ir kiti etiniai klausimai.

Informaciją teikia Vida Kamenskienė, el. paštas Vida.Kamenskiene@upc.smm.lt.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.