Konsultavimas

Siekiant užtikrinti sėkmingą mokyklos misijos įgyvendinimą, duomenimis grįstą mokyklos veiklos tobulinimą ir mokinių pasiekimų gerinimą, bendrojo ugdymo mokykloms teikiama informacinė ir konsultacinė pagalba.

Pagalbos teikimą koordinuoja ir organizuoja Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyrius.

 

SISTEMINIS MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS PO IŠORINIO VERTINIMO

Mokykloms, kuriose įvykdytas išorinis vertinimas pagal kasmet sudaromą ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinamą sąrašą, organizuojama konsultacinė pagalba.

Mokyklos veiklos tobulinimas yra konsultanto ir mokyklos bendradarbiavimas, planuojant duomenimis pagrįstą, veiksmingą mokyklos veiklos tobulinimą, įtraukiant mokyklos savininką (dalininką) ir galimus mokyklos veiklos tobulinimo partnerius.

Mokyklų veiklos tobulinimo konsultantai:

  • atvyksta į mokyklą paskutinę išorinio mokyklos vertinimo dieną (pirminių mokyklos išorinio vertinimo išvadų pristatymo dieną);
  • konsultuoja mokyklą veiklos kaitos strategijų kūrimo ir, jei reikia, kaitos strategijų įgyvendinimo klausimais;
  • gali dalyvauti mokyklos išorinio vertinimo išvadų ir kitų duomenų, susijusių su mokyklos veikla, aptarimo (refleksijos) metu.

Mokyklų konsultavimo veiklos tobulinimo klausimais procesas

Konsultavimą sudaro mokyklos duomenų analizė, bendradarbiavimas su mokyklos vadovais, kitais mokyklos bendruomenės ir savivaldybės atstovais. Konsultuojama įvairiomis formomis: vyksta 3 vizitai į mokyklą (taip pat galimas vienas papildomas vizitas) ir konsultavimas nuotoliniu būdu.

Konsultanto nuosekliu dalyvavimu visuose šiuose etapuose siekiama įgalinti mokyklą identifikuoti esmines problemas / iššūkius ir kokybiškai planuoti efektyvias priemones joms (jiems) spręsti / įgyvendinti.

2018 m. I pusmečio vertinamų mokyklų konsultantai

Mokyklų veiklos tobulinimo konsultantų kontaktai, 2018 m.

Vardas, pavardė Darbovietė
Adolfas Girdžiūna Ukmergės Antano Smetonos gimnazija
Albertas Lakštauskas Vilniaus miesto savivaldybė
Aldona Gailienė Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija
Asta Morkūnienė Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyrius
Daiva Bukelytė Šiaulių Didždvario gimnazija
Daiva Chadusevičienė Širvintų r. švietimo centras
Daiva Ūsaitė Šiaulių Dainų progimnazija
Danutė Lotiukienė-Kotova Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla
Donata Šablinienė Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyrius
Egidijus Šteimantas Tauragės r. savivaldybės Švietimo skyrius
Eglė Mačionienė Lazdijų švietimo centras
Evelina Stankevičienė Kauno mokykla-darželis „Šviesa“
Henrikas Vaicekauskas Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
Inga Rankelienė Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla
Irma Kačinauskienė Prienų „Žiburio“ gimnazija
Jolita Petkevičienė Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija
Jūratė Jasiulevičienė Lazdijų r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Laima Zdanavičienė Akmenės gimnazija / Gruzdžių gimnazija
Laura Stepanauskienė Vilniaus Sausio 13-osios mokykla
Lina Viršilienė Kauno Jono Dobkevičiaus progimnazija
Loreta Šernienė Alytaus šv. Benedikto gimnazija
Natalija Kaunickienė Šiaulių Salduvės progimnazija
Neringa Vaicekauskienė LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija
Raimonda Jarienė Vilniaus Petro Vileišio progimnazija
Ramutė Sirutienė Klaipėdos r. švietimo centras
Rasa Zubrickienė Alytaus Jotvingių gimnazija
Rima Juozapavičienė Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras
Rita Baltaduonienė Kauno r. savivaldybės Neveronių seniūnija
Roma Bužienė Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinė mokykla
Skaidra Mockevičienė Šiaulių Jovaro progimnazija
Stasys Norbutas Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija
Tomas Jankūnas Vilniaus Antakalnio progimnazija
Vaidas Bacys Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras
Vaidotas Kalinas Ukmergės r. savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius
Vida Kamenskienė Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyrius
Vijoleta Norkutė Kelmės r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Virginija Birenienė Klaipėdos Simono Dacho progimnazija
Žiedrūna Jovaišienė Kauno Kazio Griniaus progimnazija

Jei norite susisiekti su konsultantais, prašome kreiptis į Mokyklų veiklos tobulinimo skyrių, el. paštu Indre.Paliuliene@upc.smm.lt

Kiti įvairių sričių švietimo konsultantų kontaktai pateikiami UPC informacinės sistemos „Ugdymo sodas“ skyrelyje „Švietimo konsultantai“.

Konsultavimasis mokykloje, konsultanto pasitelkimas į pagalbą – efektyvus būdas mokyklai tapti realiai nuolat besimokančia organizacija. Kviečiame žiūrėti diskusiją apie mokyklų konsultavimo reikšmę planuojant veiksmingą mokyklos veiklos tobulinimą. Diskutuoja Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkai Gražvydas Kazakevičius ir Vida Kamenskienė. Vaizdo įrašas skirtas mokykloms, konsultantams, mokyklų savininkams (dalininkams), visiems dalyvaujantiems mokyklos veiklos tobulinime, visiems galimiems mokyklos veiklos tobulinimo partneriams.

 

KONSULTAVIMAS „VIENO LANGELIO“ PRINCIPU

Mokyklų bendruomenių atstovai įvairiais aktualiais mokyklų veiklos klausimais gali kreiptis į Ugdymo plėtotės centrą:

Atsakymai į aktualiausius klausimus yra apibendrinti ir pateikti Ugdymo plėtotės centro svetainės dažnai užduodamų klausimų skiltyje https://www.upc.smm.lt/duk/ – mokyklų atstovai bet kuriuo metu gali šią skiltį pasitikrinti ir rasti joje naudingos informacijos.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.