Konsultavimas

Siekiant užtikrinti sėkmingą mokyklos misijos įgyvendinimą, duomenimis grįstą mokyklos veiklos tobulinimą ir mokinių pasiekimų gerinimą, bendrojo ugdymo mokykloms teikiama informacinė ir konsultacinė pagalba.

Pagalbos teikimą koordinuoja ir organizuoja Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyrius.

SISTEMINIS MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS PO IŠORINIO VERTINIMO

Mokykloms, kuriose įvykdytas išorinis vertinimas pagal kasmet sudaromą ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinamą sąrašą, organizuojama konsultacinė pagalba.

Mokyklos veiklos tobulinimas yra konsultanto ir mokyklos bendradarbiavimas, planuojant duomenimis pagrįstą, veiksmingą mokyklos veiklos tobulinimą, įtraukiant mokyklos savininką (dalininką) ir galimus mokyklos veiklos tobulinimo partnerius.

Mokyklų veiklos tobulinimo konsultantai:

  • atvyksta į mokyklą paskutinę išorinio mokyklos vertinimo dieną (pirminių mokyklos išorinio vertinimo išvadų pristatymo dieną);
  • konsultuoja mokyklą veiklos kaitos strategijų kūrimo ir, jei reikia, kaitos strategijų įgyvendinimo klausimais;
  • gali dalyvauti mokyklos išorinio vertinimo išvadų ir kitų duomenų, susijusių su mokyklos veikla, aptarimo (refleksijos) metu.

Mokyklų konsultavimo veiklos tobulinimo klausimais procesas

Konsultavimą sudaro mokyklos duomenų analizė, bendradarbiavimas su mokyklos vadovais, kitais mokyklos bendruomenės ir savivaldybės atstovais. Konsultuojama įvairiomis formomis: vyksta 3 vizitai į mokyklą (taip pat galimas vienas papildomas vizitas) ir konsultavimas nuotoliniu būdu.

Konsultanto nuosekliu dalyvavimu visuose šiuose etapuose siekiama įgalinti mokyklą identifikuoti esmines problemas / iššūkius ir kokybiškai planuoti efektyvias priemones joms (jiems) spręsti / įgyvendinti.

2018 m. I pusmečio vertinamų mokyklų konsultantai

Mokyklų veiklos tobulinimo konsultantų kontaktai, 2018 m.

Vardas, pavardė Darbovietė El. pašto adresas
Adolfas Girdžiūna Ukmergės Antano Smetonos gimnazija direktorius@smetona.ukmerge.lm.lt
Albertas Lakštauskas Vilniaus miesto savivaldybė albertas.lakstauskas@vilnius.lt
Aldona Gailienė Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija a.gailiene@gmail.com
Asta Morkūnienė Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyrius asta.morkuniene@upc.smm.lt
Daiva Bukelytė Šiaulių Didždvario gimnazija daivaib@gmail.com
Daiva Chadusevičienė Širvintų r. švietimo centras daivach@gmail.com
Daiva Ūsaitė Šiaulių Dainų progimnazija daivuus@gmail.com
Danutė Lotiukienė-Kotova Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla anglickio.dir@gmail.com
Donata Šablinienė Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyrius donata.sabliniene@upc.smm.lt
Egidijus Šteimantas Tauragės r. savivaldybės Švietimo skyrius egidijus.steimantas@gmail.com
Eglė Mačionienė Lazdijų švietimo centras egle.macioniene@lazdijai.lt
Evelina Stankevičienė Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ evelina.stankeviciene@gmail.com
Henrikas Vaicekauskas Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba direktorius@centras.kedainiai.lm.lt
Inga Rankelienė Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla ingarank@gmail.com
Irma Kačinauskienė Prienų „Žiburio“ gimnazija irmasnd@gmail.com
Jolita Petkevičienė Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija j.petkeviciene@gmail.com
Jūratė Jasiulevičienė Lazdijų r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius jurate.jasiuleviciene@lazdijai.lt
Laima Zdanavičienė Akmenės gimnazija / Gruzdžių gimnazija lzemaite@gmail.com
Laura Stepanauskienė Vilniaus Sausio 13-osios mokykla laura.stepanauskiene@gmail.com
Lina Viršilienė Kauno Jono Dobkevičiaus progimnazija virsilina@gmail.com
Loreta Šernienė Alytaus šv. Benedikto gimnazija loretaser@gmail.com
Natalija Kaunickienė Šiaulių Salduvės progimnazija natalijaik@gmail.com
Neringa Vaicekauskienė LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija n.vaicekauskiene@gmail.com
Raimonda Jarienė Vilniaus Petro Vileišio progimnazija raimonda.jariene@gmail.com
Ramutė Sirutienė Klaipėdos r. švietimo centras siramut@centras.lt
Rasa Zubrickienė Alytaus Jotvingių gimnazija zubrickai@gmail.com
Rima Juozapavičienė Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras juozri@gmail.com
Rita Baltaduonienė Kauno r. savivaldybės Neveronių seniūnija rita.baltaduone@gmail.com
Roma Bužienė Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinė mokykla buziene.roma@gmail.com
Skaidra Mockevičienė Šiaulių Jovaro progimnazija skaidra.mockeviciene@gmail.com
Stasys Norbutas Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija stnorb@gmail.com
Tomas Jankūnas Vilniaus Antakalnio progimnazija direktorius@antakalnio.lt
Vaidas Bacys Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras bacys.siauliai@gmail.com
Vaidotas Kalinas Ukmergės r. savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius v.kalinas@gmail.com
Vida Kamenskienė Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyrius vida.kamenskiene@upc.smm.lt
Vijoleta Norkutė Kelmės r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius vijoleta.norkute@kelme.lt
Virginija Birenienė Klaipėdos Simono Dacho progimnazija virginija.bireniene@gmail.com
Žiedrūna Jovaišienė Kauno Kazio Griniaus progimnazija ziedra@gmail.com

Kiti įvairių sričių švietimo konsultantų kontaktai pateikiami UPC informacinės sistemos „Ugdymo sodas“ skyrelyje „Švietimo konsultantai“.

KONSULTAVIMAS „VIENO LANGELIO“ PRINCIPU

Mokyklų bendruomenių atstovai įvairiais aktualiais mokyklų veiklos klausimais gali kreiptis į Ugdymo plėtotės centrą:

Atsakymai į aktualiausius klausimus yra apibendrinti ir pateikti Ugdymo plėtotės centro svetainės dažnai užduodamų klausimų skiltyje https://www.upc.smm.lt/duk/ – mokyklų atstovai bet kuriuo metu gali šią skiltį pasitikrinti ir rasti joje naudingos informacijos.