Brandos egzaminų ir įskaitų programos (nuo 2013 m.)

2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-1197
2012 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1769

1.1 Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programa
2013 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. V-109 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo V-1197 „Dėl brandos egzaminų ir įskaitų programų patvirtinimo“ pakeitimo“

1.2. Lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems brandos egzamino programa

1.3. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa

1.4. Baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių gimtųjų kalbų brandos egzamino programa

1.5. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programa

1.6. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaitos programa, 2013–01–15
1.6. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) lyginamoji įskaitos programa

1.7. Biologijos brandos egzamino programa

1.8. Chemijos brandos egzamino programa

1.9. Fizikos brandos egzamino programa

1.10. Matematikos brandos egzamino programa

1.11. Istorijos brandos egzamino programa

1.12. Geografijos brandos egzamino programa

1.13. Informacinių technologijų brandos egzamino programa

1.14. Menų brandos egzamino programa, 2014-12-22

1.15 Technologijų brandos egzamino programa, 2013–01–15
1.15. Technologijų brandos egzamino lyginamoji programa

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.