Skelbiame pakoreguotas VBE programas

Skelbiame matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų valstybinių brandos egzaminų pakoreguotas programas.

Programos pakoreguotos remiantis 2008 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008–2012 metais priemonių planu:
33. ... nuo 2010 metų neorganizuoti tų pasirenkamųjų mokomųjų dalykų mokyklinių brandos egzaminų, kurių vykdomi valstybiniai brandos egzaminai, išskyrus lietuvių (gimtosios) ir lietuvių (valstybinės) kalbos brandos egzaminą.

35. Brandos egzaminų programose bus numatyta, kad ne mažiau kaip 30 ir ne daugiau kaip 50 proc. valstybinio brandos egzamino užduoties atitiktų bendrojo kurso mokinių pasiekimų reikalavimus.

37. Numatoma nuo 2010 m. įvesti technologijų mokyklinį brandos egzaminą.

Matematika

Istorija

Geografija

Biologija

Chemija

Fizika

Informacinės technologijos

Užsienio kalbos

Technologijos

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.