Pradinio ugdymo metodinė medžiaga

Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos pradinio ugdymo pedagogams

Pradinio ugdymo metodinės rekomendacijos. 2009 m.

Užduočių, orientuotų į pradinių klasių mokinių kompetencijų ugdymą, pavyzdžiai

Sveikatos ugdymo metodinė medžiaga. 2012 m.