Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu) muzikos ugdymo dalis

Įvadas

Pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos muzikos dalis

Pagrindinio ugdymo pirmos dalies (5–8 klasės) kartu su muzikos ugdymu programos muzikos dalis

Pagrindinio ugdymo antros dalies (9–10 klasės) kartu su muzikos ugdymu programos muzikos dalis

Vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos muzikos dalis

Specializuoto ugdymo kryptis muzikos dalis (pilnas tekstas)