Specializuoto ugdymo krypties programų (pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programų) sporto ugdymo dalis

Sporto dalies patvirtinimo įsakymas
Sporto ugdymo dalies programa
Sporto ir sveikatos bendroji programa
Sporto pažinimo bendroji programa
Sporto šakos bendroji programa