Ugdymo plėtotės centro direktoriaus darbotvarkė

Birželio 18 d., pirmadienis
 
Birželio 19 d., antradienis
9 val.

Centre dalyvauja skyrių vedėjų pasitarime

 
Birželio 20 d., trečiadienis
8.30 val.

Centre dalyvauja Ugdymo turinio skyriaus pasitarime

10–12 val.

Direktoriaus priėmimo valandos

 
Birželio 21 d., ketvirtadienis
 
Birželio 22 d., penktadienis
9–11 val.

Direktoriaus priėmimo valandos