Ugdymo plėtotės centro direktoriaus darbotvarkė

Lapkričio 20 d., pirmadienis
 
Lapkričio 21 d., antradienis
9 val.

Centre dalyvauja skyrių vedėjų pasitarime

 
Lapkričio 22 d., trečiadienis
8.30 val.

Centre dalyvauja Ugdymo turinio skyriaus pasitarime

10–12 val.

Direktoriaus priėmimo valandos

 
Lapkričio 23 d., ketvirtadienis
 
Lapkričio 24 d., penktadienis