Vadovo darbotvarkė

L. e. p. direktoriaus pavaduotoja Asta Rudienė

Birželio 1 d., pirmadienis
Birželio 2 d., antradienis
Birželio 3 d., trečiadienis
Birželio 4 d., ketvirtadienis
Birželio 5 d., penktadienis
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.