Vadovo darbotvarkė

L. e. p. direktoriaus pavaduotoja Asta Rudienė

Gruodžio 9 d., pirmadienis
Gruodžio 10 d., antradienis
Gruodžio 11 d., trečiadienis
Gruodžio 12 d., ketvirtadienis
Gruodžio 13 d., penktadienis
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.