Vadovo darbotvarkė

L. e. p. direktoriaus pavaduotoja Asta Rudienė

Sausio 27 d., pirmadienis
Sausio 28 d., antradienis
Sausio 29 d., trečiadienis
Sausio 30 d., ketvirtadienis
Sausio 31 d., penktadienis
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.