Vadovo darbotvarkė

L. e. p. direktoriaus pavaduotoja Asta Rudienė

Birželio 21 d., pirmadienis
Birželio 22 d., antradienis
Birželio 23 d., trečiadienis
Birželio 24 d., ketvirtadienis
Birželio 25 d., penktadienis
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.