Vadovo darbotvarkė

L. e. p. direktoriaus pavaduotoja Asta Rudienė

Balandžio 22 d., pirmadienis
Balandžio 23 d., antradienis
Balandžio 24 d., trečiadienis
Balandžio 25 d., ketvirtadienis
Balandžio 26 d., penktadienis