Vadovo darbotvarkė

L. e. p. direktoriaus pavaduotoja Asta Rudienė

Rugpjūčio 19 d., pirmadienis
Rugpjūčio 20 d., antradienis
Rugpjūčio 21 d., trečiadienis
Rugpjūčio 22 d., ketvirtadienis
Rugpjūčio 23 d., penktadienis