Vadovo darbotvarkė

L. e. p. direktoriaus pavaduotoja Asta Rudienė

Balandžio 12 d., pirmadienis
Balandžio 13 d., antradienis
Balandžio 14 d., trečiadienis
Balandžio 15 d., ketvirtadienis
Balandžio 16 d., penktadienis
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.