Vadovo darbotvarkė

Direktorius Vaino Brazdeikis

Balandžio 6 d., pirmadienis
Balandžio 7 d., antradienis
Balandžio 8 d., trečiadienis
Balandžio 9 d., ketvirtadienis
Balandžio 10 d., penktadienis
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.