Vadovo darbotvarkė

Direktorius Vaino Brazdeikis

Spalio 14 d., pirmadienis
Spalio 15 d., antradienis
Spalio 16 d., trečiadienis
Spalio 17 d., ketvirtadienis
Spalio 18 d., penktadienis
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.