Vadovo darbotvarkė

Direktorius Vaino Brazdeikis

Rugpjūčio 10 d., pirmadienis
Rugpjūčio 11 d., antradienis
Rugpjūčio 12 d., trečiadienis
Rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis
Rugpjūčio 14 d., penktadienis
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.