Vadovo darbotvarkė

Direktorius Vaino Brazdeikis

Lapkričio 18 d., pirmadienis
Lapkričio 19 d., antradienis
Lapkričio 20 d., trečiadienis
Lapkričio 21 d., ketvirtadienis
Lapkričio 22 d., penktadienis
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.