Vadovo darbotvarkė

Direktoriaus pavaduotojas Ričardas Totoraitis

Birželio 17 d., pirmadienis
Birželio 18 d., antradienis
Birželio 19 d., trečiadienis
Birželio 20 d., ketvirtadienis
Birželio 21 d., penktadienis