Vadovo darbotvarkė

Direktoriaus pavaduotojas Ričardas Totoraitis

Liepos 13 d., pirmadienis
Liepos 14 d., antradienis
Liepos 15 d., trečiadienis
Liepos 16 d., ketvirtadienis
Liepos 17 d., penktadienis
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.