Vadovo darbotvarkė

Direktoriaus pavaduotojas Ričardas Totoraitis

Vasario 25 d., pirmadienis
Vasario 26 d., antradienis
Vasario 27 d., trečiadienis
Vasario 28 d., ketvirtadienis
Kovo 1 d., penktadienis