Vadovo darbotvarkė

Direktoriaus pavaduotojas Ričardas Totoraitis

Kovo 23 d., pirmadienis
Kovo 24 d., antradienis
Kovo 25 d., trečiadienis
Kovo 26 d., ketvirtadienis
Kovo 27 d., penktadienis
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.