Vadovo darbotvarkė

Direktoriaus pavaduotojas Ričardas Totoraitis

Gruodžio 10 d., pirmadienis
Gruodžio 11 d., antradienis
Gruodžio 12 d., trečiadienis
Gruodžio 13 d., ketvirtadienis
Gruodžio 14 d., penktadienis