Vadovo darbotvarkė

Direktoriaus pavaduotojas Ričardas Totoraitis

Spalio 15 d., pirmadienis
Spalio 16 d., antradienis
Spalio 17 d., trečiadienis
Spalio 18 d., ketvirtadienis
Spalio 19 d., penktadienis