Vadovo darbotvarkė

Direktoriaus pavaduotojas Ričardas Totoraitis

Rugpjūčio 13 d., pirmadienis
Rugpjūčio 14 d., antradienis
Rugpjūčio 15 d., trečiadienis
Rugpjūčio 16 d., ketvirtadienis
Rugpjūčio 17 d., penktadienis